THE MUSEUM OF SILESIAN ORGAN

Muzeum Organów Śląskich


August 30th 2013 is the date of release of the album, which I was preparing the photographic documentation, presenting resources of the Museum of Silesian Organ in Katowice. Album was created in collaboration with prof. Julian Gembalski, the founder of the museum, an outstanding musician, a virtuoso organ, a former rector of the Academy of Music.

30 sierpnia 2013r jest dniem premiery albumu do którego przygotowywałem dokumentację fotograficzną, prezentującą zasoby Muzeum Organów Śląskich w Katowicach. Album powstał we współpracy z prof. Julianem Gembalskim, założycielem muzeum, wybitnym muzykiem, wirtuozem organów, byłym rektorem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.